יום שלישי, 3 בדצמבר 2013

הנשמה היהודית הרתוקה לבתי מקדש מעט התבטאה אצל הרב זאב שטיינמץ בצעירותו בין השאר בציוריו השונים שביניהם סדרת בתי כנסת עתיקים שמן על בד, לפנינו ציור בית הכנסת בוורקי ובירושלים

הנשמה היהודית הרתוקה לבתי מקדש מעט התבטאה אצל הרב זאב שטיינמץ בצעירותו בין השאר בציוריו השונים שביניהם סדרת בתי כנסת עתיקים שמן על בד, לפנינו ציור בית הכנסת בטבריה בטוקאי ובויז'ניץ

הנשמה היהודית הרתוקה לבתי מקדש מעט התבטאה אצל הרב זאב שטיינמץ בצעירותו בין השאר בציוריו השונים שביניהם סדרת בתי כנסת עתיקים שמן על בד, לפנינו ציור בית הכנסת בטשורטקוב בגאלאץ וביאסי

הנשמה היהודית הרתוקה לבתי מקדש מעט התבטאה אצל הרב זאב שטיינמץ בצעירותו בין השאר בציוריו השונים שביניהם סדרת בתי כנסת עתיקים שמן על בד, לפנינו ציור בית הכנסת בקרקוב בבעלזא ובבוהוש

בספריית היברו בוקס ניתן להוריד ספרי טנא פירות העמל [בחלונית כותר הקלד 'פירות העמל' וחיפוש].